ANBI

Beleidsplan van de stichting: Beleidsplan
Verslag van activiteiten in 2022
Financieel verslag over 2022

Kies hier voor de statuten: Statuten

ANBI Status
De Stichting De Muziekkamer Edam is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI_FC