Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. drs. J. A. de Fluiter
Secretaris: Mevr. J. M. C. van Leeuwen- Okkerman
Penningmeester: Dhr. D.J.C. Rinkel
Beheerder / lid: Mevr. L. B. van der Kolk – Schepel